4 pijlers

Bij het jenaplan kennen we  vier pedagogische situaties (grondvormen) die terug zijn te vinden in ons ritmisch weekplan:

Gesprek
Praten is een van de belangrijkste uitdrukkingsmogelijkheden. Door een gesprek kunnen mensen dichter tot elkaar komen. Groepsgesprekken maken een groep hechter. Dit is een kind ook te leren. Vandaar dat in het Jenaplan het gesprek- en bij uitstek het kringgesprek een belangrijke plaats inneemt.

Spel
Een kind leert het gemakkelijkst door en tijdens spelen. Ook het leren omgaan met elkaar gaat het snelst door een spel. Bijvoorbeeld  door het buitenspelen in de pauze maar ook gerichter door toneelspelen, dans, gymnastiek, kringspelletjes en gezelschapsspelen.

Werk
Werken is een verzamelwoord voor bezigheden die meer op een doel gericht zijn. Op Jenaplanbasisscholen slaat dit op het uitwerken van onder meer opdrachten voor rekenen en taal, wereldoriëntatie, schrijven, maar ook het verzorgen van het lokaal en het voorbereiden van een kring of van evenementen. Dit gebeurt veelal in stilwerkuren en blokuren.

Viering
Feest vieren is één van de belangrijkste bezigheden van een mens, dus de moeite waard om dat van jongs af aan te leren en hierbij leren initiatieven te nemen. Op school wordt veel aangegrepen om te vieren: niet alleen de verjaardagen, maar ook de weeksluiting en de jaarlijkse feesten zoals het begin en het eind van het schooljaar.
Eigenlijk is alles een viering als er grote betrokkenheid is.
Het is natuurlijk niet zo, dat alle onderdelen in de dagelijkse praktijk te scheiden zijn. Een gesprek is vaak ook werk en spel is ook een beetje feest. Er wordt naar gestreefd deze 4 grondvormen zoveel mogelijk in alle bezigheden tot hun recht te laten komen.

Jeroen Boschkunstwerk

De hele groep maakt monsters wanneer we geinspireerd raken door een les over Jeroen Bosch. Meike en Tess werken ondertussen … Continue reading

Archeoloogje spelen

Om even te voelen hoe pittig het is voor een archeoloog om potscherven weer tot een potje te plakken waagden … Continue reading

Atelier Portret

Deze atelierronde staat bij de bovenbouw in het teken van geschiedenis. Zo werken we aan verschillende portretten in de stijl … Continue reading

Dunne mattenrace

Ook met dunne matten valt te racen! Twee matten per team en enkele leden moeten telkens over springen zonder de … Continue reading

Weekopening gestart

Vanaf vandaag starten we de week ook altijd gezamenlijk. We nemen even de agenda door en vertellen wat er deze … Continue reading

Dikke mattenrace

Bij de Leeuwen starten we vrijwel elke gymles met een samenwerkingsopdrachtje. Hier moesten 3 kinderen van het team op de … Continue reading