ABC van De Overkant

Hieronder vind je een lijst met wetenswaardigheden. Klik op het kopje en een uitleg wordt zichtbaar.

 

Adviesgesprek groep 8

Advies
In januari vinden op school de adviesgesprekken met ouders en kinderen plaats. Om tot het advies te komen kijken we als school naar:
– kind (werkhouding, motivatie, interesse, talenten)
– leerlingvolgsysteem (leeropbrengsten / Cito’s van groep 6,7,8)
– uitslag NIO

De basisschool moet een eenduidig advies geven; een gecombineerd advies (bijv. HAVO/VWO of TL/HAVO) mag niet.

Zie verder: informatie vervolgonderwijs groep 8

Afscheid achtstejaars

Na acht jaar De Overkant, of soms iets meer of minder, vieren we het afscheid van de 8stejaars op verschillende manieren.  Zoals het achtstejaarsuitje naar Oud Valkenveen met aansluitend een etentje op school, een afscheidsboekje, het uitglijden en de musical. Het allerlaatste afscheidsmoment is na de avondvoorstelling van de musical. Wij vinden het erg fijn om dan ook de ouders gedag te zeggen! Bij al deze vieringen is de hulp van ouders hard nodig en erg gezellig en fijn.

Ateliers

Drie tot vijf keer per jaar houden we bouwbrede ateliers. In kleine groepen (afhankelijk van de activiteit zo’n 6 tot 14 kinderen) werken we een paar lessen achter elkaar aan een werkstuk of les. We maken hierbij graag gebruik van de specialiteiten en kwaliteiten van de groepsleiders en ouders. Kinderen kiezen voor een atelier wat de betrokkenheid bij de activiteit vergroot. De ateliers zijn er op verschillende gebieden; literatuur, beeldend, dans, koken, muziek of techniek… of … Waar mogelijk proberen we de ateliers in het lopende project te betrekken.

Avondvierdaagse

Elk jaar doet onze school mee met de avondvierdaagse. De organisatie en catering is in handen van enkele ouders. We vinden het leuk als de kinderen een t-shirt van school dragen, natuurlijk gaat onze vlag ook mee!
In 2014 zal de Avond4Daagse in IJsselstein plaats vinden in week 20 van maandag 2 juni tot en met donderdag 5 juni.  Kijk hier voor de website.

BSO

Achter de school is het gebouw van de BSO “Voor af en toe”. Deze is speciaal voor kinderen van De Overkant, de jenaplangedachte wordt ook hier uitgedragen.  Zie hier voor meer info.

Eetkring

Elke ochtend is er rond kwart over tien, na de kleine pauze, een fruitkring van een kwartier, we vinden het fijn als de kinderen dan fruit eten, een kleine koek en wat drinken. In de lunchpauze  is er tijd voor de boterhammen. Geef je kind zo veel mogelijk gezond eten en drinken mee.  Cake, frisdrank of bijvoorbeeld stroopwafels zijn dat niet. Zowel de grote als kleine pauze eet de groepsleider met de kinderen.

Festival of Fools

We vieren carnaval op onze school. De onderbouw mag ’s ochtends al verkleed op school komen, de midden- en bovenbouwers verleden zich ’s middags. Als het even kan vinden we het leuk als je je probeert te verkleden passend in het project. We vinden het heel fijn als pistooltjes en pijlen en bogen worden thuis gelaten. De viering wordt soms gevierd als een weeksluiting maar ook worden er soms diverse kleine optredens verzorgd door de kinderen van de midden- en bovenbouw in de groepen, de andere kinderen bezoeken deze dan. Het is de bedoeling dat deze optredens thuis worden geoefend.

Gym

De midden- en bovenbouw gymt 1x per week, op maandag, in de gymzaal aan de Poortdijk. De les duurt 5 kwartier.
De kinderen moeten gymkleren en -schoenen aan hebben.  Willen jullie er voor zorgen dat jullie kinderen deze spullen bij zich hebben. Bij het herhaald niet meenemen van deze spullen kan het voorkomen dat je kind aan de kant moet zitten, iets dat wij niet echt wenselijk vinden.
De onderbouw beschikt dagelijks over het speellokaal dat zich in de school zelf bevindt.

Huiswerk

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen de woordpakketten van de spellingsmethode mee naar huis om te oefenen voor de dictees en leesbladen van de leeslijn.
Groep 4 en 5 oefenen ook thuis de (deel)tafels (groep 4 tafel van 1 t/m 5 en 10, groep 5 1 t/m 10).
In de bovenbouw maken de kinderen een werkstuk waar ze thuis aan werken, oefenen Engels, tafels en topografie.
Verder zijn er de lees-, “kijk eens wat ik kan”- en nieuwskringen die thuis voorbereiding vergen.
Het is belangrijk lekker veel te lezen met je kind.

Inschrijven?

Je wilt dat je kind bij ons op school komt, hoe werkt dat dan?
Je maakt een afspraak met onze directeur voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek (030 – 6882986 of directie”at”deoverkant.nl). Tijdens dit gesprek krijg je van alles te horen over de gang van zaken bij ons op school en hoe je je kunt inschrijven.  Daarna bepalen we beiden of je kind op deze school een plekje kan krijgen en tot zijn of haar recht kan komen.

Kamp

Kamp is een belangrijke manier om elkaar beter en op een andere manier te leren kennen, daarom gaan wij aan het begin van het schooljaar op kamp. Alle kampen staan in het teken van een thema (onderbouw), boek (middenbouw) of geschiedenistijdvak (bovenbouw). Bij alle activiteiten zoals de diverse toneeltjes, spellen, knutselen of speurtochten staat het thema centraal.
De onderbouw gaat een dag op kamp, meestal een padvindershuisje in de bossen van Zeist. De middenbouw gaat drie dagen en de bovenbouw vier. De laatste jaren gaan we naar het NIVON-huis Koos Vorrinck in Lage Vuursche waar we de beschikking hebben over een prachtig groot terrein, een fijne eetzaal en kleine slaapkamers voor de kinderen. Op deze kampen gaat een grote groep ouders mee als kok of begeleider.

Kerstmarkt

Kerstfeest op De Overkant start een dikke week eerder met een kale boom in elke groep. Er komen lichtjes in de boom, maar verder blijft hij leeg . . . . wachtend op de kerstmarkt.
De Kerstmarkt is een feest voor alle kinderen en hun (groot)ouders. Er zijn door de hele school heen knutselactiviteiten, die door ouders zijn bedacht en voorbereid. Aan het eind van de kerstmarkt zijn de bomen in de groepen vol gehangen met grappige, mooie en aandoenlijke knutsels. Tevens is de Kerstmarkt is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de gemeenschapsruimte.
Ieder jaar maken enkele teamleden en bovenbouwkinderen een toneelstuk dat ze met elkaar opvoeren in het speellokaal.
De Kerstmarkt is de donderdag in de een-na-laatste schoolweek van het jaar, van 17.00 tot 20.00 uur.  Het zijn verplichte schooluren.

Kerstochtend

De laatste vrijdag voor de kerstvakantie komen de kinderen met een lege maag op school. We genieten dan in de groep van een lekker ontbijt die bestaat uit door de kinderen meegenomen eten en drinken. Ook zingen we dan samen kerstliedjes, lezen we een kerstverhaal en doen kinderen kleine optredens. Na de pauze is er dan een kersttoneel in de gemeenschapsruimte gespeeld door de groepsleiders, we eindigen dat samenzijn met de hele school met samenzang, vaak begeleid door Claudia op haar saxofoon. Om 13.00 zijn we uit.

Kringen

Vrijwel dagelijks in de bovenbouw en enkele keren per week in de middenbouw houdt een kind een voorbereide kring. Dit is een presentatie over een onderwerp waarin hij/zij geinterresseerd is (de zogenaamde kijk-eens-wat-ik-kankring), een actuakring met nieuwtjes of  een leeskring over een boek, enz. Het houden van deze kringen heeft meerdere doelen: het durven presenteren in een groep, leren voorbereiden en hoofdzaken uit een onderwerp kunnen halen, maar ook andere kinderen prikkelen en nieuwsgierig maken.  Naast de voorbereide presentaties is er ook ruimte voor spontane.  Zo laten de kinderen, ook in de onderbouw, graag iets zien en vertellen ze wat ze gemaakt of gedaan hebben.
Zie hier voor de voorbereidingsformulieren.

Logopedie

In het begin van het nieuwe schooljaar krijgen de kinderen van groep 2 een logopedische screening. Dit onderzoek wordt gedaan door de logopedist Barbara Polman. Na het onderzoek volgt de uitslag en de toelichting. Als het nodig is krijgen de ouders het advies om hun kind logopedielessen te laten volgen.

Luizencontrole

Na elke vakantie is er in elke stamgroep een luizencontrole, uitgevoerd door ouders. Indien er bij jouw kind luizen worden geconstateerd, dan word je daarover telefonisch op de hoogte gebracht. Wij vertrouwen op je medewerking. Informeer ons ook zo snel mogelijk als je thuis luis constateert dan kunnen we onze luizen-pluis-ouders vragen de groepen tussentijds te controleren. Alleen met elkaar lukt het om de school zo luisvrij mogelijk te houden!
Lees de info op de website van de GGD.

Methodes

We maken gebruik van methodes op school, deze volgen we niet blindelings maar passen ze aan aan onze manier van les (willen) geven.  Daarbij altijd het doel voor ogen hebbend.

Rekenen: Pluspunt, deze hebben we aangepast door de leerlijnen te clusteren.
Lezen: Leeslijn
Spelling: groep 3 Woordbouw, groep 4 – 8: Taaljournaal.
Taal: Zin in Taal
Schrijven: Novoskript.
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip.
Engels: Take it easy.
Voor WO maken we o.a. gebruik van De Grote Reis en de SLO-mappen bij onze projecten. De bovenbouwers werken ook zelfstandig uit de blokboeken verkeer, topo of  geschiedenis.
Op de PC gebruiken we Ambrasoft.

Musical

Zo’n drie maanden voor het einde van het schooljaar komen alle 8ste jaars bij elkaar o.l.v. de bovenbouwstamgroepleiders. Na een week vol drama-oefeningen en brainstormen over de inhoud van de komende musical gaan de groepsleiders aan de slag met het bedenken van het verhaal, de muziekkeuze en de dansen. Er wordt gekeken naar de talenten en de wensen van ieder kind. De een speelt gitaar, de ander kan goed dansen of wil graag zingen, weer een ander komt het best tot zijn recht in een bepaalde hoofd- of bijrol. Het belangrijkste is dat iedereen met plezier meedoet en op het podium staat!
Daarnaast wordt er natuurlijk gewerkt aan de kleding, het decor en de attributen. De hulp van ouders en vaak ook oud-leerlingen bij de voorbereiding en de uitvoering van de musical is hierbij onontbeerlijk.
Gedurende enkele maanden wordt er regelmatig onder en na schooltijd geoefend in grote en kleine groepjes aan deze zelfgeschreven musical. Een dag voor de eigenlijke uitvoering is er de generale in het theater.

Sinds 2008 vindt de musical plaats in het Fulcotheater, dat heeft als voordeel dat er een fijn groot podium is en de kinderen de kans hebben meerdere mensen te kunnen uitnodigen.
’s Ochtends komt de school kijken, ’s avonds is er de voorstelling voor ouders, familie en vrienden met aansluitend een afscheidsborrel.

Voor de entree vragen we een kleine bijdrage. Kaartjes die nog over zijn worden verkocht aan belangstellenden. Dit jaar is de musical op dinsdag 16 juli 2013.

Open dag

Een keer per jaar, meestal in het voorjaar, hebben wij een open dag terwijl de school in bedrijf is. Op die dag stellen we de school een ochtend open voor geïnteresseerde “nieuwe” ouders en leerlingen of andere belangstellenden.  Leerlingen van de bovenbouw leiden dan de gasten rond, er zijn ouders aanwezig en natuurlijk zijn team en directeur beschikbaar voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen.  Hou de website in de gaten.

Ouderavond

Elk jaar hebben we twee ouderavonden.
De eerste is aan het begin van het schooljaar, naast een deel met algemene informatie is er na de koffie tijd voor een kijkje in de bouw van je kind en dus voor bouwspecifieke informatie.
De tweede ouderavond is een thema-avond, georganiseerd door de oudercommissie.

In de kalender staan de data.

 

Ouderhulp

Zonder ouderhulp zouden vele activiteiten op onze school niet mogelijk zijn. De activiteiten zijn zeer gevarieerd. Het gaat om hele zichtbare dingen, zoals het begeleiden van kinderen bij excursies, voorbereiden van de vele feestelijke activiteiten, het bezig zijn met kinderen tijdens schooltijd (documentatiecentrum, expressie, lezen, koken, enz) maar ook het werk achter de schermen zoals het doen van allerlei klussen of lid zijn van een commissie.
Aan het begin van het jaar vult u een digitaal formulier in waarin u vast kan aangeven welke hulp u zou willen en kunnen bieden, de oudercommissie regelt dit . Wij verwachten dat iedereen een steentje bijdraagt, alleen dan kunnen we ons jenaplan-onderwijs vorm geven zoals we graag willen.

Pauze

De kinderen van de midden- en bovenbouw gaan om 10 uur een kwartier naar buiten onder begeleiding van enkele groepsleiders, de onderbouwspeeltijden wisselen. Op de lange dagen wordt er ook van 12.00 uur tot 12.30 uur (Vlinders / Bijen) en 12.30 tot 13.00 uur (Vissen / Dolfijnen) buiten gespeeld; overblijfkrachten houden dan een oogje in het zeil. Om het buitenspelen leuker te maken vinden we het prima als de kinderen hun eigen speelgoed zoals waveboarden of knikkers meenemen, wel willen we graag dat dit speelgoed zo veel mogelijk in de jassengang wordt opgeborgen en niet in de groep. Voorzie je speelgoed waar mogelijk van je naam.
Het andere half uur middagpauze brengen de kinderen etend en spelletjes spelend door in de groep onder begeleiding van de stamgroepleider.

Pesten

Net als op elke andere school komt ook bij ons pestgedrag voor. Wij hechten op onze school veel waarde aan een goed pedagogisch
klimaat, wij willen een school zijn waar kinderen zich veilig voelen en waar iedereen met plezier naar toe gaat. Daarom doen we sinds begin vorig
jaar mee met een pilot van de Universiteit Groningen, die een zeer succesvol antipestprogramma uit Finland in Nederland introduceert. In
Finland is het pestgedrag met 40% afgenomen door Kiva! Het is een goed, gedegen, maar ook vernieuwend en aantrekkelijk programma om mee te
werken. Ouders, kinderen en leerkrachten pakken de problemen samen aan.

Projecten

We werken binnen ons onderwijs zeer regelmatig met projecten, zo’n 5 a 6 per jaar, ze duren tussen de twee en vijf weken. Het kunnen bouw- en schoolbrede projecten zijn.  Wij maken bij de voorbereiding gebruik van de SLO-kerngebieden zoals;  mens en samenleving, natuur en techniek of ruimte en tijd. De projecten zien we niet alleen terug in ons wereldorientatie-onderwijs maar ook in bijvoorbeeld de taal-, tekst- of rekenlessen en de creatieve vakken.
Zie de berichtjes over de projecten die we de afgelopen tijd hebben gehad.

Ritmisch weekplan

Op de Overkant hebben we een ritmisch weekplan waarbij spel, werk, gesprek en viering elkaar afwisselen, we vinden het belangrijk dat momenten van in- en ontspanning elkaar afwisselen, net als de lange en korte schooldagen.  Zie voor de weekplannen het jaardeel van de schoolgids.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt beheerd door de Oudercommissie (OCIE) en is bedoeld voor de activiteiten die niet tot het reguliere lesprogramma horen en daarom niet door de overheid betaald worden, maar wel zeer bepalend zijn voor onze school. U kunt daarbij denken aan de de sportdag, een uitje en de  vieringen.  Kijk in de schoolgids voor de actuele kosten van de bijdrage.

Schaatsen 5ejaars

Al jaren gaan de vijfdejaars een dagdeel naar  schaatsbaan “De Vechtsebanen” in Utrecht.  Ouders en groepsleiders begeleiden dit uitje. Kinderen nemen hun eigen schaatsen mee of kunnen ze huren. De datum wordt bekend gemaakt in de kalender en via de mail.

Schooltijden

De school begint om 8.30 uur, de kinderen zijn welkom vanaf 8.15 uur. In de onderbouw is er een inloop tot 8.45 uur.
Maandag, woensdag en vrijdag zijn de lange dagen; tot 15.00 uur.
Dinsdag en donderdag de korte; tot 13.00 uur.
Groep 1 t/m 4 gaat ’s woensdags tot 12.00 uur naar school.

Sinterklaas

We vieren graag het sinterklaasfeest; altijd is er wel wat bijzonders aan de hand met de Pieten. We helpen Sinterklaas een handje en maken cadeautjes voor elkaar op Sinterklaasmaakochtend, jong en oud door elkaar, de bovenbouwers helpen de onderbouwers.  Heel veel ouders bereiden de dit voor en helpen op deze dag.  De bovenbouwers maken bij hun cadeau ook een surprise en een gedicht. Op Sinterklaasdag zelf pakken we de cadeautjes uit.

Sportdag

Elk voorjaar gaan we naar de atletiekbaan in Nieuwegein voor een dagje sporten. De kinderen zitten in gemengde teams van onderbouw tot bovenbouw onder leiding van een groepsleider of ouder. De bovenbouw gaat op de fiets naar de baan, de onder- en middenbouw wordt per auto vervoerd. Voor deze sportieve dag hebben we altijd veel hulp van ouders nodig om te cateren, scheidsrechter of teamleider te zijn of chauffeur. Het is altijd een enorm leuke dag met als hoogtepunt de estafette!

Stagiaires

Onze school biedt graag de ruimte aan stagiaires om bij ons te leren en zich te ontwikkelen.  Ze willen graag ons onderwijs ontdekken en hebben vaak affiniteit met Jenaplanonderwijs.  De stagiaires komen van ROC Asa, ROC Midden Nederland, PABO Theo Thijssen en ook (voor een snuffelstage) van het Cals IJsselstein. Soms hebben we iemand van HBO pedagogiek of ALO.  De groepsleiders ondersteunen de stagiaires in hun leerproces en andersom ondersteunt de stagiaire de groepsleider gedurende de dag (voor, tijdens en na schooltijd) met allerlei taken. Afhankelijk van de opleiding van de stagiaire wisselen deze; klusjes in de klas, individuele kinderen helpen of kleine groepjes instructie geven, een plan uitwerken, enz… Sonja Verheijen is de stagecoördinator. Wil je graag stage lopen op onze school neem dan contact met haar op via de mail.

 

Suikerfeest

Als het even kan vieren we het Suikerfeest met kleine hapjes in de groep, veel kinderen nemen dan wat mee van huis.

Tienminutengesprek

2x per jaar is er een tienminutengesprekkenronde op een dinsdag- en donderdagavond vanaf 18.00 uur na aanleiding van het verslag dat je kind vlak daarvoor heeft gekregen. Soms is tien minuten niet genoeg, dan maken we een afspraak voor een vervolggesprek.

Toetsing, methode-afhankelijk

Alle methodes die we gebruiken hebben hun eigen toetsen. Deze zetten we in om inzicht te krijgen in de vorderingen van het kind.

Toetsing, methode-onafhankelijk.

We maken gebruik van diverse methode-onafhankelijke toetsingsinstrumenten. Op deze manier hebben we beter inzicht waar de kinderen staan in vergelijking met andere kinderen in Nederland. In de onderbouw is dit de CITO Taal voor Kleuters en Zintuigelijke ontwikkeling. In de midden- en bovenbouw CITO begrijpend lezen, rekenen, technische lezen / leestempo en spelling.  We maken o.a. ook gebruik van de DMT-, de AVI- en de TAKtoets. In groep 8 wordt de NIO afgenomen.

Trakteren

We vinden het fijn wanneer men probeert zo gezond mogelijk te trakteren, liever geen snoep dus. Ook waarderen we het wanneer fluitjes, ballonnen en ander klein speelgoed niet wordt uitgedeeld. Deze verstoren de verdere lessen. Hou het klein en eenvoudig.

Uitglijden

In de laatste schoolweek moet er afscheid genomen worden van de kinderen uit groep 2 en 5 die naar een andere bouw zullen gaan na de zomervakantie, en de 8stejaars die de school gaan verlaten. Natuurlijk kunnen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom vieren we dit uitgebreid met de hele school, ouders en andere familieleden of vrienden.
De onderbouwers “glijden uit” via een echte glijbaan uit het raam bij de Apen, hun nieuwe groepsleider vangt hun onderaan de glijbaan op. Dit uitglijden gebeurt met een, speciaal voor en over het kind, geschreven uitglijgedichtje.
De middenbouwers lopen en beklimmen buiten, in de vrijwel altijd stralende zon, een heel parcours waarbij ze de kans hebben natgespoten te worden door groepsleiders. Gelukkig kunnen zij ook revenge nemen door de groepsleerkracht eens even lekker te bekogelen met kletsnatte sponzen, het eindigt vrijwel altijd met natte voeten of natte billen in een badje!
De achtstejaars glijden de school uit via een zeepbaan.

Vakanties

Zie de grote kalender voor de vakantiedagen.

Verjaardag groepsleiders

De verjaardagen van de groepsleiders worden gezamenlijk in de bouwen gevierd. Na een gezellige verjaardagskring in de eigen stamgroep volgt er een uitje. De onderbouw gaat vaak naar de kinderboerderij of het Griftpark, de middenbouw gaat naar het Griftpark en de bovenbouw gaat zwemmen in Nieuwegein. Bij alle vieringen gaan ouders mee, evenals lekkere hapjes!

Verjaardag leerling

De verjaardag van de kinderen vieren we graag. In de onderbouw is het een grote (ochtend)kring waarbij ouders ook van harte welkom zijn. De middenbouw viert het feestje een beetje kleiner op een wisselend moment van de dag met kaarsjes en een cadeautje. De bovenbouwkinderen bereiden in een klein groepje de verjaardag van hun groepsgenoot voor door middel van een toneel, een quiz, een lied…

Verlof

Denkt u recht te hebben op verlof vul dan tijdig een verlofformulier in. Wilt u meer weten over het aanvragen van verlof kijk dan in het jaardeel van onze schoolgids. Het verlofformulier kunt u downloaden of ophalen bij de administratie.
Het is niet toegestaan kinderen vrij te geven om buiten de schoolvakanties met verlof te gaan of een bezoek aan het land van herkomst te brengen.
Dit is vooral van belang rond vakantieperiodes. Het komt namelijk nog al eens voor dat één of enkele dagen voor de aanvang van een vakantieperiode verlof wordt gevraagd om bijvoorbeeld de drukte voor te zijn. De directie kan hiervoor geen verlof geven. Conform instructies van de leerplichtambtenaren zijn wij verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden.

Verslag

2x per jaar krijgt je kind een verslag mee naar huis. In de herfst is dat een kort verslag, in april een uitgebreider. Wij gaan in dit verslag uit van vier ontwikkelingsgebieden, namelijk:
– de sociale- en emotionele ontwikkeling,
– de cognitieve ontwikkeling,
– de creatieve ontwikkeling,
– de lichamelijke ontwikkeling.

Vieringen

Viering is een essentieel onderdeel van het jenaplanonderwijs. We vieren de kleine en grote dingen in de kring en op de weeksluiting (een mooie tekst, een zelfgeschreven liedje, een prachtige tekening), tijdens het kamp, het sinterklaasfeest, kerst, een verjaardag, suikerfeest, festival of fools, het eindfeest… Samen genieten van de mooie dingen, elkaar bewonderen en bewonderd worden.

Visite

We vinden het belangrijk dat kinderen relaties aangaan of helpen binnen de hele school. Een mooie manier is het op visite gaan bij een andere stamgroep. Een paar keer per jaar mag dit, wel spreken we het altijd uiterlijk een dag van tevoren af met de betreffende groepsleiders.

Weeksluiting

De weeksluiting is een belangrijke viering op onze school.  We vinden het heel essentieel dat kinderen zich durven te presenteren en dat ook leren, ieder op zijn of haar eigen manier. De een voelt zich veiliger in een grote groep, de ander durft al vanaf dag 1 alleen op het podium een lied te zingen. Alles is goed. De optredens zijn heel divers. Kinderen spelen toneel, doen een dans, lezen een stuk zelfgeschreven tekst voor, zingen of spelen een lied, laten hun knutsel of tekening zien… Vaak tonen we elkaar waar we die week mee bezig zijn geweest, welk project er aan de orde is of geven een inkijkje in een speciale kring. De ene keer ligt het initiatief bij de groepsleider, de andere keer bij het kind.
De weeksluiting vindt doorgaans plaats op vrijdagmiddag tussen 14.15 en 14.50 uur in de gemeenschapsruimte, ouders zijn welkom. Eens per maand is er geen weeksluiting maar spelletjesmiddag.

Wendagen

Onderbouwers die starten op school mogen voor hun vierde jaar een paar ochtenden komen wennen, de stamgroepleiders van de Beren en Apen sturen hiervoor een uitnodiging naar het kind. Ook de kinderen die naar een andere bouw gaan wennen aan het eind van het schooljaar een paar keer. Er is een algemene wendag waar de hele school “doorschuift” en de achtstejaars een keer teruggaan naar de onderbouw en daarnaast wennen de kinderen nog in twee- of drietallen een keer.

Zomerfeest

Het zomerfeest is het laatste grote feest van het jaar, we vieren het in de voorlaatste maand van het schooljaar op een vrijdagavond van 17.00 tot 20.00 uur, zie de kalender voor de juiste datum. Het is een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Altijd staat dit feest in het teken van het laatste schoolbrede project. Er zijn presentaties van stamgroepen, ateliers of groepjes (dat wisselt per jaar) en spelletjes en knutsels. Het feest wordt buiten gevierd waarbij de aanwezigheid van de ouders heel erg op prijs wordt gesteld; we vieren echt samen het einde van het schooljaar onder het genot van een hapje en een drankje.

Zwemmen

De kinderen in de middenbouw zwemmen in totaal een jaar (opgesplitst in 2 halve jaren). Het zwemseizoen loopt van september tot en met januari.  Om half 9 begint de les in zwembad De Hooghe Waerd. De kinderen kunnen om 8.10 uur met een teamlid meelopen naar het zwembad of om 8.20 uur bij het zwembad klaar staan. Kinderen kunnen hun A-, B- en/of C-diploma halen. Enkele ouders zijn bij de les aanwezig.

 

 

 

Jeroen Boschkunstwerk

De hele groep maakt monsters wanneer we geinspireerd raken door een les over Jeroen Bosch. Meike en Tess werken ondertussen … Continue reading

Archeoloogje spelen

Om even te voelen hoe pittig het is voor een archeoloog om potscherven weer tot een potje te plakken waagden … Continue reading

Atelier Portret

Deze atelierronde staat bij de bovenbouw in het teken van geschiedenis. Zo werken we aan verschillende portretten in de stijl … Continue reading

Dunne mattenrace

Ook met dunne matten valt te racen! Twee matten per team en enkele leden moeten telkens over springen zonder de … Continue reading

Weekopening gestart

Vanaf vandaag starten we de week ook altijd gezamenlijk. We nemen even de agenda door en vertellen wat er deze … Continue reading

Dikke mattenrace

Bij de Leeuwen starten we vrijwel elke gymles met een samenwerkingsopdrachtje. Hier moesten 3 kinderen van het team op de … Continue reading