Netwerken

Op deze pagina vind je een lijst met externe linken naar die organisaties waar de school een netwerk mee vormt en/of mee samenwerkt.

De Nederlandse Jenaplan Vereniging
http://www.jenaplan.nl/
Natuur- en milieu-educatie.
http://www.nme.nl/
Onze school maakt deel uit van het kinderkwartier waar ook een BSO en kinderdagverblijf toe behoren.
http://www.kinderkwartier-ijsselstein.nl/


Achter het terrein van onze school staat het gebouw van de buitenschoolse opvang Voorafentoe. Kinderen en ouders van De Overkant kunnen gebruik maken van deze opvang.
http://www.bsovoorafentoe.nl/
Dante's vriendjes De Kikkervisjes in onze school vallen onder kinderdagverblijf Kaatjes kinderkwartier, zij zijn gehuisvest in hetzelfde gebouw als de BSO.
http://www.kinderkwartier-ijsselstein.nl/
  Kunst Centraal werkt voor scholen in het primair onderwijs in de provincie Utrecht. Ze zijn partner voor ieder die meewerkt aan de realisatie van een vaste, erkende en terugkerende plek en positie voor kunst en cultuur op de basisschool. Kunst Centraal kent het onderwijs, de kunst- en cultuurwereld en de Utrechtse regio.
http://www.kunstcentraal.nl/
  Pulse verzorgt in IJsselstein een breed scala aan welzijnsactiviteiten. Men zet zich met hart en ziel in voor het verbeteren van het sociale fundament van IJsselstein en omgeving.
De dienstverlening richt zich op deelname aan de samenleving door iedereen.
Pulse zet zich in om de sociale samenhang en leefbaarheid in IJsselstein en haar wijken te verbeteren samen met de bewoners en richt zich op alle groepen in onze samenleving.
http://www.stichting-pulse.nl/
  http://www.opdc-dewenteltrap.nl/
Al jaren maken we gebruik van NIVON-accommodaties om onze midden- en bovenbouwkampen te houden.
  http://www.avondvierdaagse-ijsselstein.nl/
  De zwemlessen vinden plaats in zwembad de Hooghe Waerd.
http://www.sportfondsen.nl
Trinamiek is een veelkleurige groep van 26 scholen in IJsselstein, Lopik, Benschop, Cabauw, Vianen, Everdingen, Nieuwegein, Woerden en Culemborg. Elke school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een Katholieke-, Neutraal-Bijzondere-, Protestants-Christelijke- of Openbare signatuur. Naast scholen voor basisonderwijs is er een speciale school voor basisonderwijs met OPDC (Ortho Pedagogisch Didaktisch Centrum) en een school voor Praktijkonderwijs.De Stichting heeft een professioneel stafbureau dat het bestuur en het directieberaad ondersteunt. Het college van bestuur, de heer R.C. (René) van Harten MME en T. (Theo) Klinkien, geeft leiding aan de directeuren van de scholen en aan het stafbureau. Zij leggen verantwoording af aan de toezichthouder.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de stichting.
Per 1 augustus 2014 horen wij bij deze stichting.

 

 

 

 

 

 

 

Jeroen Boschkunstwerk

De hele groep maakt monsters wanneer we geinspireerd raken door een les over Jeroen Bosch. Meike en Tess werken ondertussen … Continue reading

Archeoloogje spelen

Om even te voelen hoe pittig het is voor een archeoloog om potscherven weer tot een potje te plakken waagden … Continue reading

Atelier Portret

Deze atelierronde staat bij de bovenbouw in het teken van geschiedenis. Zo werken we aan verschillende portretten in de stijl … Continue reading

Dunne mattenrace

Ook met dunne matten valt te racen! Twee matten per team en enkele leden moeten telkens over springen zonder de … Continue reading

Weekopening gestart

Vanaf vandaag starten we de week ook altijd gezamenlijk. We nemen even de agenda door en vertellen wat er deze … Continue reading

Dikke mattenrace

Bij de Leeuwen starten we vrijwel elke gymles met een samenwerkingsopdrachtje. Hier moesten 3 kinderen van het team op de … Continue reading